להלן ראשי הפרקים לפי כל נושא , יש ללחוץ על הטקסט .


יעדים בינלאומיים – לבטיחות מטופל IPSG
.
*זיהוי המטופל – 00027302
*פענוח בדיקות והודעה על בדיקות – 00027308
*העברת משמרת – 0002730
*הכנה לניתוח או פעולה פולשנית – 0003610
*נפילות – מניעה וטיפול – 00027312
*בטיחות הטיפול – 00027305
*מניעת זיהומים על-ידי הגיינת ידיים – 00022703
*קבוצות סיכון – 00024548

זכויות המטופל ומשפחתו

*חוות דעת נוספת וטיפול ע״י גורמים מחוץ למרכז הרפואי – 00024546
*סירוב לקבלת טיפול – 00024530
*סודיות רפואית – 00024546, 00024558
*ועדת אתיקה – 0002456
*פרטיות המטופל – 00024546
*העצמת המטופל – 00024546
*הסכמה מדעת – 00024530
*הנגשה תרבותית – 00024530
*הגבלת מטופל וטיפול בניגוד לרצונו – 00039901
*קדימויות לטיפול

קבלת המטופל
*תהליך האישפוז
*קבלה למחלקת אישפוז – 0001080
*ביצוע אומדן כאב – 00024556
*ביצוע אומדן כאב

מהלך האישפוז
*תדירות המעקב ותיעודו – 00024550
*מרכיבי המעקב – 0002455
*כוח העזר – 00049101
*העתק הדבק ברשומה – 00036603
*החייאה – 00024504
*כללים לנטילה ושליחת דגימות מעבדה – 00022701
*מתן דם ומוצריו – 00020801

מידע למטופל ולבני משפחתו 
*הכנה להדרכה
*עיתוי הדרכת המטופל – 00024562
*התמצאות במחלקה

ניהול הטיפול התרופתי 
*שימוש בפלקון – 0002451
*תרופות ברות סיכון – 00027313
*הכנה ומתן תרופה
*תופעות לוואי – 0002451
*טיפול תרופתי עצמאי – 00024512
*רישום הוראה לטיפול תרופתי – 0002451

מניעת זיהומים
*חיטוי ורחיצת ידיים – 00022703
*אמצעי זהירות שגרתיים – 00022725
*בידוד מגע – 0002272
*בידוד טיפתי – 00022716
*בידוד אוויר – 00022716
*CRE – 00022726
*קלוסטרידיום דיפיציל – 0002272
*חשיפת עובד לנוזלי גוף ולדקירה – 00022712
*שחפת ריאתית
*מניעת זיהומים הקשורים בצנתר לווריד מרכזי
*מניעת זיהומים הקשורים בצנתר לשלפוחית השתן 
*ניקיון – 00022718
*מדי צוות

סביבת המטופל
*מקררים
*דגימות
*עגלת החייאה
*עישון
*בטיחות ילדים
*הדרכה בנושא: מניעת נפילות

שחרור/העברת המטופל
*שחרור מאישפוז – 00049005
*שחרור מאישפוז – 00029006
*שחרור מאישפוז – 0002900
*תוצאות בדיקות המתקבלות לאחר שחרור המטופל
*העברה ליחידת טיפול אחרת

ניהול ומנהיגות חברתית 
*נהלים
*קליטת עובד
*ביצועי המחלקה
*קידום מקצועי לאנשי הצוות
*הדרכת עובדים

הכללים בבית החולים 
*כללי זהירות ומניעה
*כללי התנהגות בזמן רעידת אדמה ומיד לאחריה
*מיד לאחר רעידת אדמה
*מחלקת חשמל
*עשרת הכללים בדרך להצלחה
*הוראות התנהגות בעת שריפה

*מספרי טלפון חיוניים
*העברת מחלקה