להלן ראשי הפרקים לפי כל נושא , יש ללחוץ על הטקסט .


יעדים בינלאומיים - לבטיחות מטופל IPSG
.
*זיהוי המטופל - 00027302
*פענוח בדיקות והודעה על בדיקות - 00027308
*העברת משמרת - 0002730
*הכנה לניתוח או פעולה פולשנית - 0003610
*נפילות - מניעה וטיפול - 00027312
*בטיחות הטיפול - 00027305
*מניעת זיהומים על-ידי הגיינת ידיים - 00022703
*קבוצות סיכון - 00024548

זכויות המטופל ומשפחתו

*חוות דעת נוספת וטיפול ע״י גורמים מחוץ למרכז הרפואי - 00024546
*סירוב לקבלת טיפול - 00024530
*סודיות רפואית - 00024546, 00024558
*ועדת אתיקה - 0002456
*פרטיות המטופל - 00024546
*העצמת המטופל - 00024546
*הסכמה מדעת - 00024530
*הנגשה תרבותית - 00024530
*הגבלת מטופל וטיפול בניגוד לרצונו - 00039901
*קדימויות לטיפול

קבלת המטופל
*תהליך האישפוז
*קבלה למחלקת אישפוז - 0001080
*ביצוע אומדן כאב - 00024556
*ביצוע אומדן כאב

מהלך האישפוז
*תדירות המעקב ותיעודו - 00024550
*מרכיבי המעקב - 0002455
*כוח העזר - 00049101
*העתק הדבק ברשומה - 00036603
*החייאה - 00024504
*כללים לנטילה ושליחת דגימות מעבדה - 00022701
*מתן דם ומוצריו - 00020801

מידע למטופל ולבני משפחתו 
*הכנה להדרכה
*עיתוי הדרכת המטופל - 00024562
*התמצאות במחלקה

ניהול הטיפול התרופתי 
*שימוש בפלקון - 0002451
*תרופות ברות סיכון - 00027313
*הכנה ומתן תרופה
*תופעות לוואי - 0002451
*טיפול תרופתי עצמאי - 00024512
*רישום הוראה לטיפול תרופתי - 0002451

מניעת זיהומים
*חיטוי ורחיצת ידיים - 00022703
*אמצעי זהירות שגרתיים - 00022725
*בידוד מגע - 0002272
*בידוד טיפתי - 00022716
*בידוד אוויר - 00022716
*CRE - 00022726
*קלוסטרידיום דיפיציל - 0002272
*חשיפת עובד לנוזלי גוף ולדקירה - 00022712
*שחפת ריאתית
*מניעת זיהומים הקשורים בצנתר לווריד מרכזי
*מניעת זיהומים הקשורים בצנתר לשלפוחית השתן 
*ניקיון - 00022718
*מדי צוות

סביבת המטופל
*מקררים
*דגימות
*עגלת החייאה
*עישון
*בטיחות ילדים
*הדרכה בנושא: מניעת נפילות

שחרור/העברת המטופל
*שחרור מאישפוז - 00049005
*שחרור מאישפוז - 00029006
*שחרור מאישפוז - 0002900
*תוצאות בדיקות המתקבלות לאחר שחרור המטופל
*העברה ליחידת טיפול אחרת

ניהול ומנהיגות חברתית 
*נהלים
*קליטת עובד
*ביצועי המחלקה
*קידום מקצועי לאנשי הצוות
*הדרכת עובדים

הכללים בבית החולים 
*כללי זהירות ומניעה
*כללי התנהגות בזמן רעידת אדמה ומיד לאחריה
*מיד לאחר רעידת אדמה
*מחלקת חשמל
*עשרת הכללים בדרך להצלחה
*הוראות התנהגות בעת שריפה

*מספרי טלפון חיוניים
*העברת מחלקה