כללי התנהגות למניעה וטיפול באירוע אש

• הכר את סביבת העבודה שלך, הכר את צירי ופתחי המילוט החוצה.
• הכר את מיקום עמדות הכיבוי ואמצעי הכיבוי בסביבת מקומך.
• הרחק חומרים דליקים ממקורות חום.
• אסור להשאיר אש גלויה ללא השגחה כגון: נרות שבת / חג.
• השתמש רק בציוד חשמלי תקין המאושר לשימוש על ידי המרכז הרפואי ובכלל זה תנורי חימום.
• חל איסור מוחלט לעשן בכל מבני המרכז הרפואי.
• אין לחסום מסדרונות ומעברי מילוט.
• אין להציב מעצורים למניעת סגירת דלתות האש.
• דווח על כל ליקוי / חוסר בציוד כיבוי או תקלה בדלתות אש.
• אם פרצה שריפה: הודע מיד ל:
מרכזייה - 0 | מוקד אחזקה - 7702 | אחות כללית - 7784 | ביטחון - 7423
• פעל על פי רשימת התיוג הנמצאת בלוח שעת חירום במחלקתך.
• אתר את מקור השריפה ונסה לכבותה בעזרת המטף שבעמדת ציוד כיבוי האש.
• בעת הצורך קרא לעזרת צוות העובדים הקרוב.
• בעת המלטות, לחץ על כפתור "התראת אש" המצוי בקרבת דלת הכניסה / היציאהמהמחלקה וסגור אחריך את דלתות האש.
• סייע בפינוי החולים על פי הוראות הצוות הרפואי הבכיר במקום.
• אל תסתכן ואל תטפל בשריפה שבה מעורבים חומרים מסוכנים.
• במידה ותתבקש לסייע לכוחות ההצלה, ציית להוראותיהם.
כללי התנהגות בזמן רעידת אדמה ומיד לאחריה
• אם ניתן לצאת מהמבנה בתוך שניות יש לצאת החוצה - ולהתרחק מהמבנה.
• אם לא ניתן לצאת בתוך מספר שניות יש להתיישב על הרצפה בצמוד לקיר פנימי, עדיף במרחב מוגן או חדר מדרגות.
• יש להתרחק מארונות, מדפים וחפצים כבדים.
• אם ניתן, מומלץ להתיישב מתחת לשולחן כבד או תחת מיטה כדי להתגונן מפני חפצים נופלים.
• מרותקים לכיסא גלגלים יש לנעול את הגלגלים ולהתגונן על פי הכללים שפורטו מעלה.
מיד לאחר רעידת אדמה:
• יש לסרוק את אזור המחלקה ולאתר מוקדי שריפה או דליפת גזים.
• אם ניתן, יש לכבות שריפה ולנתק ברזי גזים באמצעים הקיימים.
• אם ניכר שהמבנה מסוכן (קירות מתמוטטים, שריפה או דליפת חומרים מסוכנים) יש להתפנות ולפנות חולים למחלקה סמוכה או מחוץ למבנה ובמרחק סביר.
• יש לחפש נפגעים, פצועים שזקוקים לטיפול יפונו לחדר המיון.
• יש להעביר דיווח מיידי למטה החירום טלפון: 7592 של המרכז הרפואי על מצב המחלקה, הצוות והחולים.

מחלקת חשמל - הסבר לפעולת סוגי שקעים בשטח המרכז הרפואי
• שקעים בצבע לבן או שחור: בהפסקת חשמל, לא יהיה חשמל בשקעים לכל אורך ההפסקה.
• שקעים בצבע אדום או צהוב: אספקת החשמל אל השקעים, תחל עד כ- 15 שניות מרגע ההפסקה. ולכל אורכה, בחזרה של מקור החשמל מחברת חשמל, אספקת החשמל תתחדש תוך כ- 3 שניות.
• שקעים בצבע כחול: לא יהיו מושפעים בהפסקת חשמל וימשיכו לעבוד רגיל. לשאלות נוספות, אל תהססו להתקשר לטלפון: 0507887978 .

עשרת הכללים בדרך להצלחה
אקרדיטציה כולנו שותפים להובלת התהליך
1. בטיחות המטופל: הטיפול הנכון, באופן הנכון, למטופל הנכון, בעיתוי הנכון.
2. זכויות המטופל: זכותו של המטופל להיות שותף, להבין ולהסכים לטיפול המוצע לו.
3. קבלת המטופל: הערכה מקצועית של מכלול צרכי המטופל היא קבלת הפנים שלנו.
4. מהלך האישפוז: סטנדרט גבוה במחלקות, מרפאות וחדרי ניתוח שומר על חיים.
5. מידע למטופל ולבני משפחתו:שיתוף במידע לשלמות ואיכות הטיפול הרפואי.
6. מניעת זיהומים:המאבק בגורמים מזהמים והפצתם מתחיל אצלך בכף היד - הקפד על הגיינת ידיים!
7. סביבת המטופל:בטיחות, ניקיון ותחזוקה סדירה הם התשתית לטיפול רפואי איכותי.
8. שחרור / העברת המטופל:שחרור מתוכנן, מתועד ומתואם מבטיח את המשך בריאות המטופל.
9. ניהול הטיפול התרופתי: בהכנה, רישום ומתן תרופות אין מקום לפשרות!
10 . ניהול ומנהיגות מחלקתית: ניהול מקצועי ושיטתי הופך אוסף פרטים לצוות מנצח!

קוד התנהגות המרכז הרפואי לגליל :
כל עובד בקליטתו עובר יום אוריינטציה ומקבל חוברת קליטה, באופן זה ובאמצעות סדנאות ופוסטרים מונגשים כללי התנהגות המקובלים  במרכז הרפואי לרבות:

  • שימוש בתג עובד.
  • אופן מענה לטלפון.
  • קוד לבוש.
  • איסור עישון במקומות ציבוריים.
  • התנהלות במצב של זיהוי אירוע חריג או כמעט אירוע.
  • שוויון מגדרי / מניעת הטרדה מינית.
  • זכויות וחובות נוספים של העובד הקשורים לתחום עיסוקו. 
  • הנגשה תרבותית .

בנוסף, קוד ההתנהגות הינו נגזרת של האזכורים הבאים: (יש ללחוץ על הקישורים)

·  חוקי מדינת ישראל וההנחיות והנהלים של משרד הבריאות.

·  תפיסת המערך לבטיחות הטיפול וניהול סיכונים .

·  כללי האתיקה של עובדי המדינה – נציבות שירות
   המדינה.

·  חוק זכויות החולה – התשנ"ו 1996,והתקנות
   וההנחיות שהותקנו על פיו.

·  הקוד האתי של הרופאים – הסתדרות הרופאים.

·  קוד האתי של האחיות – הסתדרות האחיות.

·  הקוד האתי של העובדים הסוציאליים

·  הקוד האתי של הרוקחים

·  קוד האתיקה המקצועית של פסיכולוגים

·  קוד האתיקה של מקצוע הפיזיותרפיה

·  קוד אתיקה של הריפוי בעיסוק

·  הקוד האתי לדיאטניות / תזונאיות

·  הקוד האתי של קלינאי תקשורת