ניהול ומנהיגות
חברתית
ניהול מקצועי ושיטתי הופך אוסף
פרטים לצוות מנצח!

תוכן עניינים - יש ללחוץ על הטקסט
הלים
*קליטת עובד
*ביצועי המחלקה
*קידום מקצועי לאנשי הצוות
*הדרכת עובדים 

נהלים

היכן מרוכזים הנהלים הארגוניים?

בפורטל האירגוני במערכת "קוטב", הנגישה לכלל ציבור העובדים. קובץ נהלים מודפס כגיבוי קיים ביחידה להבטחת איכות.

כיצד מוודאים שעובדי המחלקה מכירים
נהלים עדכניים או חשובים?

 

1. עדכון נהלים מחייב קריאה וחתימה אישית. באחריות האחות האחראית / מנהל המחלקה לוודא כי כל העובדים קראו ואישרו את קריאת הנוהל בחתימתם.

2. בקרות שוטפות יבוצעו על-ידי אחות אחראית / מנהל מחלקה, בעזרת דוחות ממוחשבים.

קליטת עובד

כיצד מוודאים שעובד חדש מתמצא במקום ובשיטות העבודה?

1. באמצעות יום היכרות לעובדים חדשים.

2. באמצעות תוכנית מחלקתית לקליטת עובד חדש.

3. התוכנית כוללת: אוריינטציה במחלקה, היכרות אנשי הצוות, הכרת הגדרות תפקיד, הכרת נהלים עדכניים וקריטיים, הערכת התאמה לתפקיד.

ביצועי המחלקה

כיצד מודדת הנהלת המחלקה את ביצועיה?

1. ניטור ושיפור מדדי איכות מחלקתיים ולאומיים, כל העובדים צריכים להכיר מדדים אלו.

2. בקרות שוטפות בנושאים שונים ופרסום התוצאות מידי רבעון.

3. עמידה במשימות המחלקה במסגרת תוכניות עבודה מחלקתיות.

4. ממצאי סקרי שביעות רצון מטופלים אחת לשנתיים.

כיצד כל רופא ואחות יודעים שהם מבצעים עבודה מקצועית?

באמצעות הערכה שנתית וקבלת משוב אישי על איכות ומקצועיות העבודה.

קידום מקצועי לאנשי הצוות

כיצד מבטיחה הנהלת המחלקה את הרמה
האקדמית של אנשי הצוות?

1. ריכוז רישום אנשי צוות ללימודים והכשרות.
2. שליחת אנשי צוות לימי עיון וקורסים להעשרת מידע.
3. תוכנית הכשרה בנושאי החייאה.
4. באמצעות הערכה שנתית מקצועית.

הדרכת עובדים

איזה הדרכות חובה צריכים לעבור עובדים חדשים מכל
הסקטורים וכל כמה זמן יש לחזור עליהם?

1. אוריינטציה אירגונית בקבלה לעבודה.
2. מצגות נבחרות: מחלקת משאבי אנוש: תרשים היכרות, בטיחות העובד,הדרכה להתנהגות באירוע שריפה, תו ירוק.
3. הנגשה תרבותית - פעם אחת בלבד.
4. אר"נ, אט"ה, רעידת אדמה - פעם בשנה.
5. מניעת אלימות - לומדה: אחת לשנה - מלר"ד, טיפול נמרץ וביטחון. אחת לשנתיים - אגף פנימי וכירורגי. אחת לשלוש - שאר מחלקות האירגון.
6. מניעת הטרדה מינית - אחת לשנה.
7. בטיחות וגהות ובטיחות אש - אחת לשנה.
8. מניעת זיהומים והיגיינת ידיים - אחת לשנתיים.
9. בטיחות הטיפול- אחת לשנתיים.

הדרכות חובה נוספות למינהל ומשק

1. החייאה בסיסית - כל שנתיים.
2. בטיחות וגהות - שרברבים - כל שנתיים.
3. אבטחה - עובדי ביטחון - על-פי דרישת משרד הבריאות.
4. לומדות ייעודיות על-פי מחלקות - על-פי העניין.

הדרכות חובה נוספות לצוות הסיעודי

1. החייאה מתקדמת - אחת לשנתיים.
2. שינוע חולה מורכב - אחת לשנתיים.
3. בטיחות קרינה - פעם בשנה. לפי רלוונטיות מחלקתית.
4. גזים רפואיים - פעם בשנה.
5. בטיחות בלייזר - פעם בשנה. לפי רלוונטיות מחלקתית.
6. סדציה - אחת ל- 3 שנים. לפי רלוונטיות מחלקתית.
7. לומדות קליניות - כאב, החייאה בסיסית, הנקה, פיום קנה, טיפול בפצע, מניעת זיהומים, א.ק.ג., שבץ מוחי - אחת ל- 2 שנים.
8. לומדת דם.

הדרכות חובה נוספות לרופאים

1. החייאה מתקדמת - כל שנתיים.

2. שינוע חולה מורכב - כל שנתיים.

3. בטיחות קרינה - כל שנה.

4. גזים רפואיים - אחת לשנה.

5. בטיחות בלייזר - אחת לשנה.

6. סדציה - אחת ל- 3 שנים.

7. לומדת דם.

הדרכות חובה נוספות למקצועות הבריאות

1. החייאה בסיסית - אחת לשנתיים.
2. בטיחות וגהות - עובדי מעבדה - פעמיים בשנה.
3. בטיחות קרינה - רנטגן - פעם בשנה.
4. גזים רפואיים - רנטגן, פיזיותרפיה - פעם בשנה.
5. בטיחות בלייזר - פעם בשנה. לפי רלוונטיות מחלקתית.
6. לומדות ייעודיות על-פי מחלקות - על-פי העניין.