סביבת המטופל
בטיחות, ניקיון ותחזוקה
סדירה הם התשתית לטיפול
רפואי איכותי

תוכן עניינים - יש ללחוץ על הטקסט
*
מקררים

*דגימות
*עגלת החייאה
*עישון
*בטיחות ילדים
*הדרכה בנושא: מניעת נפילות

מקררים

האם ניתן לשמור מזון ותרופות באותו מקרר?

אין לשמור מזון במקרר תרופות ואין לשמור תרופות במקרר מזון. מזון יישמר במקררים ייעודיים בלבד, לצוות או למטופלים.

באיזו תדירות יש לרוקן מזון מהמקרר?

מקרר מזון מטופלים ובני משפחות:
1. על המקרר ייתלה שלט ברור המפרט את הנחיות האיחסון.

2. מזון יאוחסן בשקיות סגורות שיסומנו במדבקות "מזון אישי" המכילה את שם המטופל תאריך האיחסון במקרר.

3. מזון שאינו מאוחסן כיאות או שחלפו 72 שעות מהכנסתו למקרר - ייזרק.

4. ינוקה אחת לשבוע ניקיון יסודי על ידי עובדת משק,הניקיון יתועד על גבי טופס ייעודי. מקרר מזון צוות: ינוקה אחת לשבוע על ידי עובדת משק.

כיצד מנטרים את הטמפרטורה במקררים?

1. ניטור טמפרטורה יתבצע במקררי תרופות ומזון של מטופלים.

2. הטמפרטורה תיבדק ותתועד אחת ליום על ידי איש צוות מהמחלקה.

3. הניטור יתועד על גבי טופס ייעודי.

דגימות

שמירה על דגימות ביולוגיות במחלקה

 

1. ככלל, אין לשמור על דגימות ביולוגיות במחלקה.

2. אין להכניס דגימות ביולוגיות למקרר מזון או תרופות.

3. כל דגימה ביולוגית תישלח מיד עם סיום נטילתה למעבדות.

עגלת החייאה

היכן יש למקם את עגלת ההחייאה?

1. במקום מרכזי, נצפה ונגיש במחלקה או במרפאה, במרחק שיאפשר הגעת העגלה למקום ההחייאה בתוך שלוש דקות לכל היותר.

2. במקום שאינו נגיש למטופלים.

תכולת עגלת החייאה
00024504

מפורט ב"דף תכולת עגלת החייאה" הנמצא על גבי העגלה. יש להקפיד כי כל הציוד נמצא ובתוקף.

עישון

היכן מותר לעשן בתחום המרכז הרפואי?

1. פינות עישון ברחבי המרכז הרפואי מסומנות ונמצאות במרחק של לכל הפחות עשרה מטרים
מכניסה לבניינים.
2. אסור לעשן בכל המבנים והמרחבים הציבוריים (כולל חדרי מדרגות וליד חלונות).

בטיחות ילדים
מהם הצעדים הנדרשים להבטחת בטיחות ילדים
במחלקות ובמרפאות?

נעילת דלתות לאזורים מסוכנים, כיסוי שקעי חשמל,הרחקת מכשירים מסוכנים (למשל מיחם), הרחקת חומרים מסוכנים ותרופות, קיבוע אלמנטים ניידים לקירות או לרצפה (לדוגמא: תמונות, אקווריום, ארונות).

הדרכה בנושא: מניעת נפילות

סיכון לנפילות קיים בכל גיל. ניתן להפחית את הסיכון לנפילות ולסייע למניעתן. נקיטת זהירות והקפדה על כללי בטיחות יסייעו למנוע את הנפילה הבאה.

מספר סיבות המעלות סיכון לנפילה:
1. סביבה חדשה ולא מוכרת.
2. ירידה בשיווי משקל וביציבות, ירידה במהירות התגובה.
3. ירידה בחדות הראייה והשמיעה.
4. נטילת תרופות העלולות לגרום לפגיעה בעירנות ומהירות התגובה.

להלן כללי בטיחות והמלצות להפחתת סיכון לנפילות:

1. בקש עזרה אם הינך חש חולשה, סחרחורת או חוסר יציבות.
2. בקש עזרה אם צריך עזרה בקימה מהמיטה/כיסא.
3. במידת האפשר, העזר בציוד הקיים במרפאה/מכון, כגון: מעקה על הקירות, מעקות בשירותים ובפרוזדורים.
4. הקפד לנעול את המעצורים בעת שימוש בכיסא גלגלים.
5. השתמש בעזרים אישיים כגון: מקל הליכה, משקפיים, מכשירי שמיעה והחזק אותם בהישג יד.
6. הימנע מהליכה באזור רצפה רטובה אלא אם חייב, עשה זאת בזהירות יתרה.
7. שים לב למכשולים אפשריים בדרך כגון: עמודי עירוי, כיסאות שהושארו בדרך, אינפוזיה או קטטר וכל ציוד אחר העלול להוות מכשול.