מידע למטופל
ולבני משפחתו
שיתוף במידע לשלמות
ואיכות הטיפול הרפואי

תוכן עניינים - יש ללחוץ על הטקסט

* הכנה להדרכה
* עיתוי הדרכת המטופל – 00024562
* התמצאות במחלקה

הכנה להדרכה

מהן הפעולות המקדימות למתן הדרכה?

1. אומדן צרכי הדרכה הכולל יכולת ורצון המטופל לקבל הדרכה ואביזרים הנדרשים לביצוע ההדרכה.
2. תיעוד אומדן צרכי ההדרכה בתיק המטופל.
3. לפי הצורך הזמנת משפחה / אפוטרופוס / מטפל עיקרי. 37

עיתוי הדרכת המטופל - 00024562

מהם השלבים בטיפול בהם יש להדריך את המטופל?

1. בעת הקבלה לאישפוז כולל ביצוע אוריינטציה.
2. בכל שינוי במצב המטופל ובכל שינוי בבדיקות או בממצאים, לרבות הדרכה בעת זיהוי אבחנה חדשה.
3. לפני ואחרי ניתוח / פעולה פולשנית / לקיחת בדיקות.
4. לפני מתן טיפול תרופתי חדש.
5. הדרכה למיומנות חדשה (כגון: שימוש ב- CPAP / הזרקה וכדומה).
6. הדרכה לטיפול בכאב ובפצעים.
7. הדרכה להתמודדות עם מחלות כרוניות שונות ואורח חיים בריא.
8. לקראת שחרור.
9. לבקשת המטופל או בכל שינוי במצבו המצריך הדרכה.

התמצאות במחלקה

מה כוללת אוריינטציה במחלקה?

 

1. הכרת סביבת המחלקה, החדר, המיטה, שירותים ומקלחת (כולל יציאת חירום) ואופן איחסון מזון במקרר משפחות.
2. הצגת שמות אנשי הצוות המטפל.
3. זכויות מטופל (קבלת טיפול, קבלת מידע, חוות דעת נוספת, פרטיות, הגשת תלונה).
4. סדר יום טיפולים, בדיקות וארוחות.
5. שעות ותנאי ביקור.
6. שעות קבלת מידע וכיצד לתאם שיחה עם הרופא.
7. אופן השחרור.