צוות שיפור בנושא העברת מידע והטמעה בעקבות אירועים חריגים
הנושא נבדק במסגרת צוות שיפור,  עיבוד הנתונים נעשה ברמת  המרכז הרפואי בלבד. השאלון הינו אנונימי
ומילוי השאלון ידרוש  כ – 5 דקות מזמנך
.
אנא ציין את מידת הסכמתך או אי הסכמתך להיגדים הבאים כמשקפים את סביבת העבודה/ המחלקה שלך.
1  = לא מסכים לחלוטין.
2  = לא מסכים
3  = ניטראלי
4  = מסכים
5  = מסכים במידה רבה 


תודה רבה על פינוי הזמן ומילוי שאלון זה.