המרכז הרפואי לגליל, מתחסן יקר,
בשבוע האחרון חוסנת כנגד קורונה, במידה וחווית תופעות לוואי מקומיות או/ו כלליות עליך למלא את השאלון