המרכז הרפואי לגליל, מתחסן יקר,
שאלון למקבלי חיסון נגד 19 Covid-מנה 3