המרכז הרפואי לגליל

עובד יקר , מערכת זימון תורים בשדרוג ,בשעתיים הקרובות תחל ההרשמה מחדש .