זיהוי המטופל - 00027302

כיצד מתבצע זיהוי מטופל בקבלה אדמיניסטרטיבית למשרדי קבלת חולים, מרפאות חוץ ומכונים?

1. זיהוי מלא באמצעות תעודה רשמית הנושאת תמונה ואימות הפרטים עם המטופל.

2. במקרים דחופים בהיעדר תעודה מזהה, ילקחו פרטים מלאים ויעשה אימות מול מרשם אוכלוסין.

3. כאשר לא ניתן לבצע את סעיף 1 או 2 תודבק מדבקה ירוקה על תיק המטופל "לא הוצגה תעודה מזהה", באחריות הצוות להשלים את הליך הזיהוי.

כיצד מזהים מטופל שהתקבל למחלקה?

 

1. מבקשים מהמטופל שיאמר את שמו המלא ואת מספר תעודת הזהות (מקפידים על סגנון שאלה פתוחה). במידה ולא זוכר תעודת זהות לשאול את שם האב.

2. מתאימים את פרטי הזיהוי למסמכים ולמדבקות.

3. למטופל עם רגישות לתרופה יש לוודא צמיד זיהוי בצבע אדום.

כיצד נוהגים
כשלשני מטופלים שמות דומים / זהים?

1. יש לאמת פרט זיהוי נוסף כגון: שנת לידה או כתובת.

2. יש לאשפז את המטופלים בחדרים שונים ומרוחקים זה מזה.

3. בהעברת משמרת, יש ליידע את הצוות החדש.

4. יש לעדכן את החולה ומשפחתו על כך שיש חולה עם שם דומה / זהה.

5. יש להדביק על תיק המטופל ולתלות על המיטה מדבקה ייעודית "זהירות שם זהה".

מתי יש לבצע הליך זיהוי המטופל?

בכל איטרקציה מטפל - מטופל לרבות:

1. טיפול תרופתי.

2. נטילת דגימות מעבדה או שליחה למכונים / חדר ניתוח / העברה למחלקה.

3. מתן דם ומוצריו.

4. ביצוע פעולה פולשנית.

5. החתמה על טופס הסכמה.

6. הרדמה או סדציה.

7. כל אינטראקציה טיפולית אחרת.

מה עושים כאשר המטופל מסרב לענוד צמיד זיהוי?

1. מסבירים למטופל ולמשפחתו על מטרת הצמיד וחשיבותו לבטיחות המטופל.

2. מבררים את הסיבה ומתעדים את הסירוב ברשומה הרפואית.

3. חוזרים ומבקשים מדי יום מהמטופל לענוד צמיד זיהוי ומתעדים זאת בגיליון.

פענוח בדיקות והודעה על בדיקות - 00027308

כיצד מקבלים תוצאות בדיקות
מעבדה חריגות בטלפון?

 

1. רופא / אחות מקבלים את ההודעה.

2. מזדהים ורושמים את התוצאה ואת שם מוסר ההודעה על גבי טופס read back.

3. לאחר הרישום מקריאים מהטופס את ההודעה למוסר.

4. לאחר אישור מוסר ההודעה, ממשיכים הליך טיפולי (מסירת הודעה לרופא / מתן טיפול).

תוך כמה זמן יש לפענח בדיקות הדמיה למאושפז?

1. בדיקה שהוגדרה דחופה עם סכנת חיים, באופן מיידי ולא יאוחר משעה.

2. בדיקה דחופה במחלקות ללא סכנת חיים, שש שעות.

3. בדיקה במלרייד שעתיים.

4. בדיקה שאינה דחופה ואינה במלרייד, 72 שעות.

איזו בדיקת הדמיה תוגדר כדחופה בסכנת חיים?

 

1. מטופל בחדר הלם.

2. כל מטופל אחר שהרופא המטפל הגדיר בשיחה טלפונית, עם הרופא המפענח את המקרה כסכנת חיים.

מתי מותר לרופא לתת הוראה בעל־פה?

א. הוראה רפואית בעל פה תינתן רק כאשר התקיימו שני התנאים הבאים:

1. מדובר במצב חירום רפואי.

2. הרופא אינו יכול לרשום את ההוראה משום שהוא מבצע פעולה טיפולית שלא ניתן להפסיקה.

ב. הוראה לטיפול בין רופא כונן לתורן או בייעוצים טלפוניים בין יועץ לרופא מטפל.

ההוראה תינתן על-פי כללי ה- read back.

העברת משמרת - 00027308

כיצד מבוצעת
העברת משמרת בין מטפלים?

 

העברת משמרת בין צוות סיעודי, בין צוות רפואי ו/או בין צוותים רב מקצועיים מבוצעת על פי מודל ה - ISBAR הכולל את העברת המידע הבא:

1. Identification ־ הצגה עצמית(כאשר רלוונטי).

2. Situation ־ הצגת המטופל(שם, גיל, מין וסיבת קבלה).

3. Backgrund ־ הצגת בעיות עיקריות ומחלות רקע רלוונטיות.

4. Assessment ־ הצגת ממצאי הבדיקה הפיזיקלית, עיקרי ממצאי בדיקות מעבדה / הדמייה, ומתן דגש לממצאים חריגים לרבות הגדרת חומרת מצב המטופל.

5. Reccmnedation ־ הצגת הפעולות הצריכות להינקט להמשך הטיפול במטופל.

הכנה לניתוח או פעולה פולשנית - 00036107

כיצד מסמנים
איבר לפני ניתוח?

1. מסמנים בחץ כאשר מדובר באיברים זוגיים / מרובים או מדורגים.

2. בטוש בלתי מחיק בצבע שחור.

על-ידי מי יתבצע סימון האיבר?

סימון האיבר יתבצע על-ידי מבצע הניתוח / הפעולה.

מהו הליך אימות נתונים?

תהליך שיטתי ומובנה המבטיח את בטיחות המטופל לפני ובתום ניתוח, פעולה פולשנית או טיפול שיש בו סיכון חריג. תהליך זה מבטיח תיאום המידע בין אנשי הצוות והמטופל לגבי סוג הפעולה, האיבר המנותח ונקודות תורפה שונות כגון רגישות לתרופות, ביצוע הניתוח הנכון, למטופל הנכון, בצד הנכון וכן תיאום מידע בתום הפרוצדורה הניתוחית.

השלבים לאימות נתונים ומי משתתף

1. בחדר הקבלה טרם הכנסת המטופל לחדר ניתוח.

2. טרם הרדמה Sign in - מבוצע בנוכחות הרופא המנתח האחראי, הרופא המרדים והאחות, בשיתוף המטופל.

3. טרם ביצוע החתך Time out - מבוצע על-ידי המנתח האחראי, הרופא המרדים, אחיות וכל איש צוות רלוונטי.

הצוות יחדול מכל פעילות אחרת.

4.בתום הניתוח לפני העברת המטופל להתעוררות Sign out - מבוצע בקול רם על-ידי אחות שהשתתפה בניתוח בנוכחות הרופא המנתח.

מתי יתבצע Time out חוזר?

בכל מצב של החלפת המנתח במהלך הניתוח, נדרש לבצע Time out מקוצר ובעל-פה המאשר את הפרטים הבאים: שם החולה, תעודת זהות, סוג הניתוח ומקום הניתוח.

מה עושים כאשר אין הסכמה במהלך אימות נתונים?

אין להמשיך בפעולה עד אשר משלימים את הפערים שנתגלו.

נפילות - מניעה וטיפול - 00027312

לאילו מטופלים צריך לבצע אומדן סיכון לנפילה?

כל המטופלים (מאושפזים ואמבולטוריים) למעט אלו שהוגדרו מראש בסיכון לנפילה:

1. כל מטופל בקבלתו למלר״ד - הערכת סיכון לנפילה.

2. כל מטופל בקבלתו לאשפוז - אומדן נפילה.

3. בשירות האמבולטורי על-פי קבוצות כמוגדר בנוהל.

4. מחלקת יולדות - לאחר הורדה ראשונה מהמיטה.
    מכון אונקולוגי - בקבלה ראשונה וכעבור 3 חודשים או בשינוי מצב.

מתי יש לבצע את אומדן הסיכון לנפילה?

1. במחלקת אשפוז תוך 8 שעות מהקבלה למחלקה.

2. בכל שינוי במצבו של מטופל.

3. לאחר נפילה (או חשד לנפילה) או אירוע של כמעט נפילה.
    אחרי ניתוח בהורדה ראשונה מהמיטה והתחלת ניידות.

כיצד ידע הצוות כי מטופל נמצא במסוכנות לנפילה?

1. מטופל בסיכון גבוה לנפילה יסומן באמצעות צמיד צהוב.

2. כל המטופלים במכון דיאליזה, שיקום, גריאטריה, טיפולי נמרץ, חדרי ניתוח, התעוררות, מטופלים אחרי ניתוח עד הורדה מהמיטה, מטופלים אחרי הרדמה / סדציה, ילדים עד גיל 5, נשים בחדר לידה - מוגדרים כמטופלים במסוכנות לנפילה.

מהם הצעדים לאחר אירוע נפילה או כמעט נפילה?

האחות האחראית / אחראית משמרת:

1. תבדוק מצב הכרה, סימנים חיוניים, רמת סוכר (לחולה סוכרתי) ויכולת להניע גפיים.

2. תדווח מיידית לרופא המחלקה.

3. תאסוף נתונים אודות וסיבת הנפילה.

4. תבצע אומדן חוזר.

5. תדווח בעל-פה לאחות הכללית.

6. תמלא דוח אירוע לבטיחות הטיפול.

הרופא:

1. יבדוק את המטופל.

2. יקבע אם נגרם נזק ומה חומרתו.

3. ימליץ על המשך בירור ובדיקות נדרשות.

4. יתעד את מצב החולה ואת העשייה ברשומה הרפואית.

5. ידווח על האירוע לבני המשפחה.
    ידווח למנהל מחלקה.

בטיחות הטיפול ־ 00027305
מהו אירוע חריג / בר סיכון ואופן דיווחו?

1. אירוע בלתי צפוי עם פוטנציאל לנזק עבור המטופל.

2.  אירוע בלתי צפוי עם נזק גופני / נפשי שנגרם למטופל.

3.  כמעט אירוע - שרשרת אירועים שאלמלא נעצרה מבעוד מועד הינה בעלת פוטניציאל לגרימת נזק למטופל.

אופן הדיווח: ידווח ליחידה לבטיחות הטיפול על-ידי כל עובד המרכז הרפואי על גבי טופס ״דו״ח אירוע״ / תוכנה ממוחשבת / אפליקציה בסמוך להתרחשות האירוע.

מהו אירוע מיוחד ואופן דיווחו?

כאשר התרחש אירוע בלתי צפוי, הכרוך במוות או פגיעה גופנית או נפשית חמורה במטופל, האירוע מחוייב דיווח תוך 24 שעות למשרד הבריאות. ידווח על-ידי רופא על גבי טופס ייעודי. רשימת האירועים כוללת בין השאר:

1. נזק חמור ובלתי הפיך שנגרם למטופל במהלך טיפול רפואי או לאחריו.

2. השארה בשגגה גוף זר במהלך ניתוח.

3. ניתוח מוטעה (מטופל, איבר, צד לא נכון).

4. כוויה מדרגה שניה ומעלה במהלך ניתוח / פעולה פולשנית.

5. מתן שגוי של דם.

6. מתן שגוי של תרופה אשר גרמה לנזק חמור / פטירה.

7. פטירת אישה במהלך היריון / לידה.

8. פטירת ילוד.

9. נזק כתוצאה מתקלה במיכשור רפואי.

האירוע ידווח באמצעות היחידה לבטיחות הטיפול.

מהו אירוע זקיף ואופן דיווחו
 ?SENTINAL EVENT

התרחשות בלתי צפוי הכרוכה במוות או בפגיעה גופנית או נפשית חמורה (כולל אובדן איבר או תיפקוד) יתוחקר על-ידי היחידה לבטיחות הטיפול סמוך לאירוע. הדיווח יתבצע באמצעות טופס "אירוע מיוחד".

מניעת זיהומים על-ידי הגיינת ידיים - 00022703
מתי יש לחטא ידיים באמצעות ספטול?

1. לפני מגע עם מטופל.

2. אחרי מגע עם מטופל.

3. לפני מגע / טיפול באתר אספטי.

4. אחרי מגע בנוזלי גוף.

5. אחרי מגע בסביבת המטופלים.

האם לאנשי
צוות מותר לענוד תכשיטים או לטפח ציפורניים?

1. אסור לענוד טבעות, למעט טבעת נישואין חלקה.

2. אסור להרכיב ציפורניים מלאכותיות.

3. איסור שימוש בלק ג'ל.

4. אם נעשה שימוש בלק לציפורניים יש להקפיד שיהיה שלם.

5. אורך הציפורניים לא יעלה על 5 מ״מ.

 קבוצות סיכון - 00024548
אילו קבוצות מטופלים זקוקות להתייחסות ייחודית בנוסף לסטנדרטים הטיפוליים הרגילים?

קבוצות סיכון:

קשישים, פגים ותינוקות, ילדים ומתבגרים, מטופלים במצב סופני, מטופלים פסיכיאטריים, נשים בהריון בסיכון גבוה, מטופלים בסיכון לאלימות או הזנחה, מטופלים בדיאליזה, מטופלים מונשמים או מחוסרי הכרה, מטופלים בכימותרפיה או קרינה, חולים לאחר ניסיון אובדני, מתמכרים.