תחקור אפימדיולוגי

פותח עי מערכות מידע , המרכז הרפואי לגליל C